Tantraterapi

När vi i dag pratar om tantra handlar det om ett brett spektrum av tekniker och tankegångar, med det gemensamt att fokusera på medvetenhet och närvaro när du har sex. Genom tantrans tekniker övar du aktivt på att släppa föreställningar om vad för typ av sex du har och vart det är på väg. Ofta är beröringen i fokus, och orgasmen är mindre viktig än att uppleva det som händer just nu. Att meditera, ge varandra massage och andas enligt särskilda tekniker är också vanligt. Vissa grenar av den moderna tantran lever nära de gamla traditionerna, och innehåller ritualer, beröring med speciella oljor och rökelse. Andra grenar har inspirerats mer av västerländsk sexualitet och psykoterapi, och blandar in allt från BDSM– och queera praktiker till traumahealing och personlig utveckling.
I takt med att tantran växer sig större har också terapier som använder tantriska verktyg blivit vanligare. Terapeuter som jobbar med tantra har sett hur intimt förknippat sexuella blockeringar är med psykiska eller fysiska övergrepp, och hur tantra kan hjälpa personer att återfå kontakten med sin sexualitet.
 
T
uriya Hanover är en av många behandlare som arbetar utanför den samhällsfinansierade vården. Hon håller privata kurser på temat sexualitet, läkning och utveckling. Turiya Hanover är med och driver ett globalt nätverk av veckolånga retreater för personlig och andlig utveckling, Path of Love. Hon arbetar sedan många år med tantra som helande verktyg:
– När en person upplever sexuellt trauma, oavsett om det är genom våldtäkt eller bara skamning, ligger det väldigt nära till hands att stänga av kroppen. När vi gör det känns traumat mindre smärtsamt på kort sikt, men de långsiktiga konsekvenserna blir förödande, då vi förlorar förmågan att ha kontakt med vår kropp och vår sexuella energi. När vi inte längre kan låta vår sexuella kraft flöda i kroppen skapas en mängd pålagringar, så som depression och ångest.”

Till Turiya Hanover kommer klienter som varit med om sexuella övergrepp, våld i nära relationer och andra liknande erfarenheter. Hon använder ofta beröring, andningstekniker och meditation för att läka trauman hos de personer hon träffar: 
– Det vi gör i terapi som är inspirerad av tantra är att först lära klienten att känna sin egen kropp. Att det sker långsamt och inkännande är avgörande. När väl den kontakten finns jobbar vi ibland med hur man kan möta en partner. Det kan vi göra i workshops eller gruppövningar. Då sker kontakten i klientens takt, med fullständig respekt för samtycke. Bara under sådana förutsättningar kan personen uppleva hur det är att bli berörd på ett sätt som inte är invaderande, och det kan medföra att traumat sakta läker, säger Turiya Hanover.
– Ofta går vi också runt med en mängd obearbetade känslor efter ett trauma. I ett tantriskt sammanhang kan vi utforskad dessa känslor i ett tryggt rum. Stark ilska får komma till uttryck, liksom sorg, äckel och andra känslor.

– Till skillnad från vanlig terapi så ger tantra tillgång till peakupplevelser, eller stunder av livsmagi. Dessa positiva upplevelser är helande då de får kroppen att slappna av, och skapar en andlig kontakt. Du behöver inte vara troende, men tantra relaterar till djupare känslor av att vara levande än de tillstånd du berör i vanlig terapi, säger Layla Martin.

Hon menar att »det tantriska sättet« att hela trauman går på djupet med de problem en person upplever:– Jag har upplevt att de flesta sexuella trauman går att läka genom en kombination av andningsövningar, röstterapi, rörelse, och meditation. Det påverkar kroppens energier och leder till ett friare tillstånd där vi blir förmögna att njuta på våra egna villkor.

Terapeuter som jobbar med beröring och meditation använder ett brett spektrum av fysisk närhet och övningar. Betty Martins klienter är alltid påklädda, och kroppskontakten är sådan som skulle kunna förekomma i vardagliga situationer. Layla Martin jobbar ibland med vaginamassage, något hon menar är väldigt kraftfullt:
– Vaginamassage kan, om det används på rätt sätt, vara ett otroligt starkt verktyg för att läka en persons kropp och psyke. En klient kan prata en hel dag utan att ens komma i närheten av de fantastiska och vackra krafter som aktiveras när man jobbar med hennes kön. För att komma i kontakt med de krafterna behöver man ibland arbeta väldigt hands on, berättar Layla Martin.

Tantrisk terapi är ännu så länge obeforskad, och har inte godkänd status hos Socialstyrelsen. Alla personer som intervjuats till denna artikel är överens om att tantrabehandlingarna också kan medföra risker. Layla Martin förklarar:
– Eftersom det inte finns några formella utbildningar inom tantrisk terapi är kraven på terapeuterna ibland låga. Det kan innebära att människor som inte har ett helande motiv börjar behandla klienter, och traumatiserar dem igen. Det har hänt att tantriska lärare våldtagit eller på andra sätt skadat sina elever, vilket är fruktansvärt och inte borde få hända. Ett annat problem är att en del lärare som jobbar med tantra inte är utbildade i traumapsykologi. Det innebär att de ibland, välmenande och utan att själva förstå det, pushar sina klienter för snabbt genom känsliga faser, säger Layla Martin. 
Vid sidan av riskerna med att inte hitta en lärare eller behandlare som är kunnig nog, så har tantran i väst också förknippats med patriarkala och heteronormativa idéer på ett sätt som ibland blivit skadligt, menar Layla Martin:
– Det finns en gren inom tantran som beskriver män och kvinnor som polariteter, och att attraktion uppstår genom att män och kvinnor »bejakar« sin manliga eller kvinnliga natur, säger hon.
– På så sätt blir tantra väldigt heteronormativt och främmande för icke cis-personer och queers. Men det är inte sann tantra enligt min erfarenhet. Om man går tillbaka till de texter som traditionen kommer ifrån finns inga av dessa uppdelningar. Idéerna har dock tagits upp och spridits av män med makt. Tantrans hjärta handlar om frigörelse och mångfald; sexuell såväl som genusmässig. Om du kommer till en vanlig tantraworkshop får du inte alltid det budskapet. Men om du lever och förkroppsligar tantra är det uppenbart att skarpa gränser inte existerar.

När tantran används som bäst är den i stället subversiv, menar hon:
– Traditionell terapi fokuserar mycket på att göra klienten välanpassad i samhället. I den tantriska terapin är utgångspunkten att klienten är perfekt precis så som hen är, och arbetet handlar om att hitta sätt för klienten att själv se detta. I ett tantriskt sammanhang försöker vi upptäcka vem personen är, på hens egna premisser.

Trots att alla terapeuter jag pratat med är övertygade om att deras verktyg fungerar, så tvekar de när jag ber dem rekommendera en tantralärare.
– Det finns många personer som inte är seriösa. Det är viktigt att höra sig för, läsa på och lära känna terapeuten, så att en inte gör något som blir skadligt på längre sikt, menar Layla Martin.
Men Turiya Hanover, Betty Martin och Layla Martin är alla övertygade om att beröring har en avgörande roll att spela i framtidens terapeutiska behandlingar.
Tantran har, trots sin månghundraåriga tradition, precis börjat sin resa in västvärldens kultur. Hur vi låter den smälta samman med traditionell terapi återstår att se. Layla Martin är säker på att väst är redo för tantran:
– Bara de senaste två åren har jag märkt en stor omsvängning. Människor som arbetar i företagssektorn och som tidigare bara fnyst åt det jag håller på med hör nu av sig för workshops och föredrag. Jag tror att tantrans resa bara har börjat. Var den slutar återstår att se. 

Pär Säthil är psykologkandidat, skribent och föreläsare. 

Detta är en artikel som  finns att läsa i sin helhet på Ottar

Jag heter Anna Torsdotter och  det är jag som driver denna sida. Vill du komma i kontakt med mig, klickar du enklast in dig under Kontakt i menyn och skriver ett mail. Är det mer brådskande ringer du 0939- 1147004 (19.90 kr/min) kl10-22 alla dagar

Similar Posts